Esperanzalogo1600px
item1b1a1 item1b1a1a item1c item1h2 item1h1b item1h1a2 item1h1a1a item1b1f1a1a1a2
item7
povikes

Повик за учество

Работилница со Владимир Пиштало

„Нашиот човек преку Барата -

во рамките на проектот „Од

28 мај 2016 година, Скопје,

“Национализмот е мрачна, елементарна, непредвидлива сила од примордијална природа која му се заканува на уреденото спокојство на цивилизираниот живот.” - Парта Чатерџи

“Оној што мисли дека неговата татковина е прекрасна е нежен почетник; Оној што мисли дека секоја татковина е прекрасна е зрел човек; 
Оној што наоѓа дека цел свет е туѓина е совршен.” - Хуго од Свети Виктор

item3a1
untitledposter1

Поттикнување култура за критичко мислење,

 партнерски  проект со

Што е светска култура за нас?

Светската култура е отворен, разновиден, плурален, нехиерархизиран агрегат на културни практики, кои меѓусебно комуницираат преку структурирани или инцидентни, системски или програмски, хиерархизирани или субверзивни културни политики, економски случувања и општествени движења.

Завршна сметка
Завршна сметка