Esperanzalogo1600px
item1b1a1 item1b1a1a item1c item1h2 item1h1b item1h1a2 item1h1a1a item1b1f1a1a1a2
Konferenciskabroshuraweb2 Konferenciskabroshuraweb1

Оваа интер- и мултидисциплинарна меѓународна

Програма на конференцијата

23.11.2016, среда

Прв ден

10.00-12.00

Роберт Алаѓозовски, Дарка Радосављевиќ

Вовед во конференцијата читај повеќе...

тековен проект

logodiasporav1
NadaPrlja

Од дијаспора до различности

Изложба

Куратори: Јанка  Вукмир и Мирослав Кариќ

 

Циклусот изложби во рамки на регионалниот проект Од Дијсапора до Различности има за цел, низ уметничката продукција и практика на авторите/авторките од различни генерации, да расветли некои од темите поврзани со феноменот на дијаспората во современи контексти. Промислувајќи го поимот надвор од доминантните етноцентрични и етнички дефиниции, во фокусот на истражувањата така се најде еден широк спектар на искуства на привремени и трајни изместувања од матичните средини,читај повеќе...